คู่มือการใช้งานระบบรายละเอียดรายวิชาชุดวิชาและรายงานผลการดำเนินงาน


ผู้ใช้งานในระบบ


ขั้นตอนการดำเนินการ


การเข้าสู่ระบบ


คำถามที่พบบ่อย
ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการจัดทำระบบ Course Spec.

ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตร " สำนักการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้"

โทร. 0 7428 9221, 0 7428 9222 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 9221, 9222)มีปัญหาด้านการใช้งาน

ทีมพัฒนาระบบทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักนวัตกรรมดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ (ศูนย์คอมพิวเตอร์) วิทยาเขตหาดใหญ่

โทร.0-7428-2124, 0-7428-2072 (หมายเลขภายใน หาดใหญ่ 2124, 2072) หรือ support@cc.psu.ac.th

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: What is a Help Authoring tool?